GBT Wilnisse Zuwe 2018-08-21T15:40:09+00:00

GBT Wilnisse Zuwe

Een Grootschalige Bodemtoepassing (GBT) aan de Wilnisse Zuwe te Wilnis waar grond en baggerspecie tot en met klasse Industrie (Besluit Bodemkwaliteit) onder toezicht van de Omgevingsdienst Regio Utrecht nuttig wordt hergebruikt tot een stabiliteitsverbetering van de daar gelegen kade.

Op een strook van 75 bij 1.800 meter wordt een steunberm aangebracht die vloeiend opgaat in het omliggende landschap. 

De aanleg van de steunberm is gestart in 2015 en zal naar huidige verwachting afgerond worden medio 2020.

Project Video